HARJOITTELUN PAINOPISTEALUEET

 

F-JUNIORIT

Pelaaminen ja peluuttaminen

F-junioreissa kaikki pelaavat yhtä paljon. Myöskään pelipaikkoja ei lukita vielä F-junioreissa, vaan pelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla. Kaikille halukkaille tarjotaan myös mahdollisuus kokeilla maalivahtina olemista. Jos joukkueessa on useampi peliryhmä, ne voidaan muodostaa eriyttämällä aikaisemman pelikokemuksen ja taitotason mukaan. Ryhmiä kannattaa kuitenkin sekoittaa paljon kauden aikana, että kaikki pääsisivät kokeilemaan pelaamista eri ryhmissä.

Harjoitus- ja ottelumäärät

-          Ohjattuja joukkueharjoituksia on kaksi kertaa viikossa

-          Yhden harjoituksen kesto 75-90minuuttia sisältäen tunnin lajiharjoituksen             ja oheisen

-          Kauden aikana otteluita noin 40 per pelaaja

-          Kesän aikana ei tarvitse olla ohjattua toimintaa

-          Kannustetaan monilajisuuteen ja omatoimiseen harjoitteluun

 

Kasvatukselliset tavoitteet:

-          Positiivisen kuvan muodostaminen omasta osaamisesta kokonaisvaltaisesti

-          Sääntöjen noudattaminen

-          Kunnioitus muita kohtaan (Tuomari, valmentaja, joukkuekaveri jne.)

-          Synnytä rakkaus salibandyyn ja liikuntaan

 

Lajitaidolliset painopisteet:

-          Kuljettaminen

-          Syöttäminen – mukaan ottaminen

-          Laukominen ja maalinteko

Fyysiset ja motoriset painopisteet:

-          Nopeus

-          Ketteryys

-          Koordinaatio

-          Tasapaino

-          Aerobinen kestävyys

Fyysisten taitojen harjoittelussa kannattaa keskittyä leikin ja pelin kautta oppimiseen. Lyhyet ja terävät suoritukset kehittävät nopeutta ja ketteryyttä paremmin, kuin tasavauhtiset hitaat suoritukset. Koordinaatioharjoitteet tulee tehdä tarkasti, keskittyneesti ja valmentajan valvonnassa

Lapsen elimistöllä ei ole vielä kykyä tuottaa maitohappoa, joten vielä F-junioreissa kannattaa keskittyä luomaan hyvät aerobiset pohjat. Normaalin harjoittelun lisäksi lenkkeily, uiminen, hiihtäminen ja pyöräily ovat hyviä tapoja kehittää aerobista kestävyyttä. Normaalin lajiharjoituksen alkulämmittelyn tai loppuverryttelyn osana kannattaa suosia kevyttempoista 15-30 minuutin lenkkiä.

Pelilliset painopisteet:

Selkeästi suurin painopiste lajitreeneissä on 1. rooliin, eli pallollisen hyökkääjän taitojen kehittämisessä. F-juniorit eivät osaa hyödyntää vielä kovin monen pelaajan yhteistyötä. Siksi ei kannata pelata paljon 4vs4 tai 5vs5 pelejä, vaan ennemminkin 1-3 pelaajan

PTR 1.

-          Katseen ylhäällä pitäminen ja omien pelaajien havainnointi kentällä

-          Pallollisena lähdetään aina liikkeelle hyökkäämään

-          Ison tilan tunnistaminen ja sinne pelaaminen

-          Syötön jälkeen liike

PTR 2.

-          Tyhjään tilan hakeminen

-          Jos omilla on pallo, niin suunta on ylöspäin

-          Liikejatkumo syötön jälkeen

PTR 3.

-          Paine pallolliseen vastustajaan ja pyrkimys riistää pallo

PTR 4.

-          Pallon menetyksen jälkeen kaikki mahdollisimman nopeasti pallon alle

-          Ympäristön havainnointi, ei vain pallon

E-JUNIORIT

Pelaaminen ja peluuttaminen

E-junioreissa kaikki pelaavat yhtä paljon. Myöskään pelipaikkoja ei lukita vielä F-junioreissa, vaan pelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla. Jos joukkueessa on useampi peliryhmä, ne voidaan muodostaa eriyttämällä aikaisemman pelikokemuksen ja taitotason mukaan. Ryhmiä kannattaa kuitenkin sekoittaa paljon kauden aikana, että kaikki pääsisivät kokeilemaan pelaamista eri ryhmissä.

Harjoitus- ja ottelumäärät

-          Ohjattuja joukkueharjoituksia on kolme kertaa viikossa

-          Yhden harjoituksen kesto 90-105minuuttia sisältäen tunnin                  lajiharjoituksen ja 30-45 minuutin oheisen.

-          Kauden aikana otteluita noin 40-50 per pelaaja

-          Kesän aikana ohjatut treenit 1-2 kertaa viikossa

-          Kannustetaan monilajisuuteen ja omatoimiseen harjoitteluun

 

 Kasvatukselliset painopisteet:

-          Hiljalleen vastuun ottaminen omasta toiminnasta

-          Positiivisen minäkuvan vahvistaminen

-          Omatoimiseen harjoitteluun kannustaminen

Lajitaidolliset painopisteet:

-          Kuljettaminen

-          Syöttäminen liikkeestä

-          Laukominen liikkeestä

-          Suojaaminen

Fyysiset painopisteet:

-          Aerobinen kestävyys

-          Ketteryys

-          Nopeus

-          Koordinaatio

-          Dynaaminen liikkuvuus

-          Reaktiokyky

 

Pelilliset painopisteet:

PTR 1.

-          Tilan voittaminen

-          Rohkeus pitää palloa ja lähteä liikkeelle pallon kanssa

-          Pyrkimys maalintekoon ja uhan luomiseen

-          pyrkimys pallon pitämiseen omalla joukkueella

PTR 2.

-          Tyhjään tilaan hakeminen

-          Ennakkovision tekeminen

-          Liikejatkumo syötön jälkeen

PTR3.

-          Voimakas paine pallolliseen vastustajaan ja pyrkimys riistää pallo

-          Pallon menetyksen jälkeen nopea pyrkimys riistää se takaisin

-          Pyrkimys kämmenen pois ottamiseen ja keskustan turvaamiseen

PTR4

-          Pelaajavartioinnin ja aluepuolustamisen eron sisäistäminen

-          Peliasento niin, että havaitsee pallon sekä vastustajan

-          Keskustan puolustaminen

-          Uskallus peittää laukaisuja

 

D-JUNIORIT (AKATEMIATOIMINNAN ESIASTE)

Pelaaminen ja peluuttaminen

D-junioreita pyritään peluuttamaan tasaisesti. Tasaisella peluuttamisella tarkoitetaan sitä, että kauden aikana pelejä tulisi yhtä paljon jokaista junioria kohti. Valmentajalla on kuitenkin mahdollisuus tiivistää peluutusta viimeisessä erässä. Pelaajia tulee kierrättää joukkueissa siten, että jokainen pelaaja pääsee pelaamaan oman taitotasonsa mukaisessa peliryhmässä. Suosituksena on myös, että ikäluokan kilpajoukkue osallistuu oman sarjansa lisäksi vuotta vanhempien sarjaan.

Harjoitus- ja ottelumäärät

-          Ohjattuja joukkueharjoituksia on kolme kertaa viikossa

-          Yhden harjoituksen kesto 90-120 minuuttia sisältäen tunnin                                 lajiharjoituksen ja 30-60 minuutin oheistreenin

-          Kauden aikana otteluita noin 40-50 per pelaaja

-          Kesän aikana ohjatut treenit 2-3 kertaa viikossa

-          Kannustetaan monilajisuuteen ja omatoimiseen harjoitteluun

 

Kasvatukselliset painopisteet:

-          Itsenäistyminen: huolehtiminen yhä enemmän omasta hygieniasta,                       harjoittelusta, unesta ja ravinnosta

-          Vastuun lisääminen omasta tekemisestä

-          Kunnioitus vastustajaa, tuomaria ja vanhempia kohtaan    

Fyysiset painopisteet:

-          Kestävyys: Maitohapoton kestävyys (aerobinen peruskestävyys,                           nopeuskestävyys jne.)

-          Voima: lihaskestävyys, lihas/liikehallinta, kimmoisuus

-          Nopeus: räjähtävyys, rektiokyky, liikenopeus, nopeustaitavuus

-          Liikkuvuus: Dynaaminen liikkuvuus, lajinomainen liikkuvuus

 

teknis-taktiset painopisteet:

PTR 1.

-          Tilan voittaminen

 •   Uhan luominen (kämmenpelaaminen ja peliasento)
 •   Rytmin- ja suunnanmuutos pallon kanssa

-          Pallossa pysyminen

-          Havainnointi

 •   tilojen ja vaihtoehtojen tunnistaminen

-          Syöttötaito (pitkät ja lyhyet syötöt liikkeestä)

-          Pallon mukaan ottaminen ja 1. kosketus

-          Maalinteko liikkeestä ja suoraan syötöstä

 PTR 2.

-          Tyhjentävät liikkeet ja tilan tekeminen pallottomana

-          Syvyyden ja leveyden hyödyntäminen

-          Havainnointi

 •   positiivinen peliasento (rintamasuunta kentälle, lapa pelattavana)
 •   Tilojen ja vaihtoehtojen tunnistaminen

-          Maaliteon uhka

 •   Sijoittuminen maalintekosektoreille
 •   pelivalmis ja ennakkovisio

-          Tilan tunnistaminen ja voittaminen

 • Liikkeen ajoitus ja rytmi

PTR3.

-          Kamppailupelaaminen

-          Aktiivinen paineen antaminen tilanteen mukaan

-          Kämmenen pois ottaminen

PTR4

-          Puheella pelin ohjaaminen

-          Taustojen seuraaminen ja ympäristön havainnointi

-          Peittopelaaminen

 

 C-JUNIORI (AKATEMIATOIMINNAN 1.ASTE)

Pelaaminen ja peluuttaminen

Valmentaja päättää peluuttamisesta. Peleihin lähdetään aina täydellä kokoonpanolla ja pyritään pelaamaan kolmella kentällä mahdollisimman paljon.

Harjoitus- ja ottelumäärät

-          Ohjattuja joukkueharjoituksia on neljä kertaa viikossa

-          Yhden harjoituksen kesto 90-120 minuuttia sisältäen tunnin                                 lajiharjoituksen ja 30-60 minuutin oheistreenin

-          Kauden aikana otteluita noin 50 per pelaaja

-          Kesän aikana ohjatut treenit 4-5 kertaa viikossa

-          Aamuharjoittelu lisänä niille, joille se on mahdollista

-          Omatoimisen harjoittelujakson pituus on 4-5 viikkoa, joka voi sisältää                    osittain pienryhmäharjoittelua

 

Kasvatukselliset painopisteet:

-          Vastuun ottaminen omasta harjoittelusta

-          Joukkueen sisäisten roolien tunnistaminen ja kunnioittaminen

-          Ymmärryksen lisääminen pitkäjänteisen laadukkaan harjoittelun                           merkityksestä

-          Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen

 •   Harjoittelu, fyysinen aktiivisuus, uni ja lepo sekä ravinto

-          Sinnikkyys ja periksiantamattomuus

Fyysiset painopisteet:

-          Kestävyys: Maitohapoton kestävyys (aerobinen peruskestävyys, nopeuskestävyys jne.)

-          Voima: lihaskestävyys, lihas/liikehallinta, kimmoisuus

 •   Tekniikan salliessa lisäpainot mukaan harjoitteluun

-          Dynaaminen liikkuvuus ja lihastasapaino

-          Kaikessa harjoittelussa huomioitava yksilöllinen biologinen kehitys

 

Teknis-taktiset painopisteet

PTR 1.

-          Tilan tekeminen pallollisena

-          Syöttöpeli

 •   kyky yhden kosketuksen lyhytsyöttöpeliin
 •   Kyky pitkiin koviin syöttöihin

-          Pelin rytmittäminen ja tilanteiden tunnistaminen

 

PTR 2.

-          liikejatkumot ja murtavat liikkeet pallottomana

-          Maaliteon uhka

 •   Sijoittuminen maalintekosektoreille
 •   pelivalmis ja ennakkovisio        

PTR3.

-          Kämmenen puolustaminen

-          Keskustan puolustaminen

-          1vs1 kamppailupelaaminen

-          Peittopelaaminen

 

PTR4

-          Keskustan puolustaminen

-          Peliasento ja rintamasuunta

 •   taustat, valmius ja mailatyö

-          Puheella pelin ohjaaminen

-          Peittopelaaminen

 

 

 

 

B- & A-JUNIORIT(AKATEMIATOIMINNAN 2. & 3. ASTE)

Pelaaminen ja peluuttaminen

Valmentaja päättää peluuttamisesta. Peleihin lähdetään aina täydellä kokoonpanolla ja pyritään pelaamaan kolmella kentällä mahdollisimman paljon. Valinta tehdään kuitenkin aina niin, että se palvelee parasta mahdollista tulosta.

 

 Harjoitus- ja ottelumäärät

-          Ohjattuja joukkueharjoituksia on neljä kertaa viikossa

-          Yhden harjoituksen kesto 90-120 minuuttia sisältäen tunnin                                 lajiharjoituksen ja 30-60 minuutin oheistreenin

-          Kauden aikana otteluita noin 50 per pelaaja

-          Kesän aikana ohjatut treenit 4-5 kertaa viikossa

-          Aamuharjoittelu lisänä niille, joille se on mahdollista

-          Omatoimisen harjoittelujakson pituus on 4-5 viikkoa, joka voi sisältää                   osittain pienryhmäharjoittelua

Kasvatukselliset painopisteet:

-          Elämänhallinnan ja päivärytmin järkevöittäminen

-          Koulun ja harrastusten sovittaminen

-          Tavoitteellisuus ja vastuun ottaminen itsestä ja joukkueesta

-          Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Fyysiset painopisteet:

-          Kestävyys: (aerobinen ja anaerobinen kestävyys)

 •   Urheilijan biologisen kehityksen mukaan maitohapollista rasitusta

-          Voima: Kestovoima, perusvoima, nopeusvoima

 •   Tekniikan salliessa kuorman lisäys progressiivisesti
 •   Lihasmassan kasvattaminen

-          Keskivartalon ja lantion seudun lihasten vahvistaminen

-          Liikkuvuuden ylläpito aktiivisilla ja passiivisilla venytyksillä

-          Huoltavan harjoittelun toteuttaminen (Terve urheilija)

 

Teknis-taktiset painopisteet

PTR1.

-          Tilanteen tunnistaminen pelin kokonaisuuden kannalta

 •   Valinta pelirytmin suhteen (nopea/hidas avaaminen)
 •   Valinta hyökkäyspelin suhteen (laukaus, syöttö, kuljetus)

-          Positiivinen peliasento

PTR2.

-          Tilanteen tunnistaminen pelin kokonaisuuden kannalta

-          Muun hyökkäysviisikon havainnointi ja omien ratkaisujen tekeminen sen               pohjalta

-          Positiivinen peliasento

PTR3.

-          Tilanteen tunnistaminen pelin kokonaisuuden kannalta

-          Vastustajan kätisyyden lukeminen ja ratkaisun ennakoiminen

-          1vs1–tilanteiden tekninen suoritus erilaisissa pelitilanteissa

 

PTR4.

-          Tilanteen tunnistaminen pelin kokonaisuuden kannalta

-          Sijoittuminen hyökkäys-, keskialueen-, ja puolustusalueen puolustuspelissä

-          Syöttösuuntien sulkeminen vartalolla ja mailalla puolustuspelissä

 

Tukimateriaalit

laukaisukartta
(PDF, lähde: tulostaulu.fi)

pelaajatilastokaavio
(Excel, lähde: tulostaulu.fi)

Kooveen salibandyjaosto on hankkinut erilaisia valmennusoppaita ja -videoita valmentajien avuksi. Materiaaleja voi hakea maksutta lainaan Kooveen toimistolta, Korpikodinkatu 3

VHS-videot
Erikoistilanteet
Maalivahtipelivideot
Salibandyn joukkuetaktiikka 1
Salibandyn joukkuetaktiikka 2
Salibandyn fyysinen harjoittelu
Tanoke: akrobatia, jonglööraus ja koordinaatio
Tanoke-koordinaatio

DVD:t
Joukkuetaktiikka I
Joukkuetaktiikka II & erikoistilanteet
Maalivahtipelaaminen salibandyssa
Monipuolisuutta jääkiekkoilijan fyysiseen kuivaharjoitteluun (Harri M. Hakkarainen)
Pelitilanneroolit salibandyssa
Tanoke-koordinaatio
Tenavasähly

KIRJAT
Kantaneva Marko - Kasurinen Risto: Keppijumppa
Mero Antti: Urheiluvalmennus
Nuori Suomi: Sinettiseurojen laatukäsikirja
SSBL: Salibandyn erikoistilanteet -harjoitemallit
SSBL: Salibandyn maalivahtipeli -opas
SSBL: Salibandyn tekniikka- ja perustilanteet -harjoitemallit
SSBL: Sählyohjaajan opas
SSBL: Tenavasähly
Vasarainen Jere - Hara Antti: Nuorten valmentaminen joukkuelajeissa

Koovee_kausijulkaisu_0809_osa1.pdf